Καλώς ήλθατε στο δοκιμαστικό περιβάλλον της Δημόσιας Διαδικτυακής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Κινδύνων ERMIS-F . Μπορείτε να δοκιμάστε τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα των επιμέρους εφαρμογών που σήμερα είναι διαθέσιμες, ακολουθώντας τα προτεινόμενα σενάρια & οδηγίες χρήσης. Η Υπηρεσία είναι σε ανάπτυξη, οι παρατηρήσεις και υποδείξεις σας είναι ευπρόσδεκτες.


  • Η Γεωπύλη αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης, προβολής, λήψης και επεξεργασίας χωρικών δεδομένων και χαρτών που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο

  • Η Εφαρμογή Πληθοπορισμού αποτελεί ένα σύστημα καταγραφής αναφορών περιστατικών πλημμυρικού κινδύνου μέσω φορητών συσκευών

  • Η Βάση Γνώσης παρέχει δομημένη και μη πληροφορία που αφορά τη διαχείριση πλημμυρών με σκοπό την υποστήριξη τοπικών φορέων, μηχανικών μελετητικών γραφείων, εργολάβων, τοπικών και μή κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και ενδιαφερόμενων πολιτών

  • Η Εφαρμογή Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελεί μια πλατφόρμα ενημέρωσης και επικοινωνίας τοπικών φορέων και πολιτών σε θέματα που αφορούν πλημμύρες και ειδικότερα τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε τοπικό επίπεδο

Αποποίηση Ευθύνης
Οι πληροφορίες που παρέχονται στις επιμέρους εφαρμογές της Δημόσιας Διαδικτυακής Υπηρεσίας Περiβαλλοντικών Κινδύνων ERMIS-F, προορίζονται αποκλειστκά για τη δοκιμαστική λειτουργία της Υπηρεσίας και όχι για δημόσια χρήση.
Τα δεδομένα και τα σενάρια χρήσης είναι αναληθή, επιλεγμένα για τις εκπαιδευτικές δράσεις του ERMIS-F Θα εκτιμούσαμε τα όποια σχόλιά σας να σταλούν στο info at ermis-f.eu